De leeuw en de wolf

Er was eens een leeuw die iedere voorbijganger doodde. Het stamhoofd riep daarom de jagers bijeen, die een kooi bouwden waarin ze de leeuw vingen en gevangen hielden. Maar de leeuw haalde iemand over om hem vrij te laten en toen de domoor dat deed, sprong de leeuw boven op hem. Anderen vroegen wat er gebeurde, maar de man en de leeuw vertelden ieder een ander verhaal. Een wolf die voorbijkwam, luisterde er goed naar, eerst naar de man en toen naar de leeuw. De wolf vroeg de leeuw om weer in de kooi te gaan om te laten zien hoe het was gegaan. De leeuw stemde toe en de wolf sloot de deur met een hangslot. Toen zei de wolf: ‘Jij lijkt wel niet goed bij je hoofd! Iemand komt je bevrijden en jij wilt hem vermoorden? Blijf maar lekker hier, dan kan de man gaan.’