Het advies van de kooplieden

Er was eens een vrouw die broodjes naar ouden van dagen bracht. Ze kwam het mon- ster Nung Guama tegen, met zijn stierenlijf, slagtanden en gloeiende ogen. Hij riep: ‘Geef me die broodjes.’ Ze weigerde en hij brulde: ‘Dan moet ik je opeten.’ De vrouw vluchtte en zakte voor haar huis snikkend in elkaar. Kooplieden die langskwamen gaven advies: “Zet twintig klossen wol neer, smeer mest op de drempel en verberg twee giftige slangen in een kruik, tien eieren in de oven, een molensteen boven je bed en houd een hamer bij de hand.’ Het monster prikte zich aan de klossen wol, gleed uit in de mest en werd gebeten door de slangen. Toen vielen de eieren op zijn kop, viel de molensteen over het monster en kon de vrouw hem met de hamer doden.